Het Pure Kidz Gezinshuis;

een plek waar we, fulltime, nog meer pleegkinderen een thuis kunnen bieden.