Onze visie

Een thuis met een onvoorwaardelijk welkom
onze visie

Wij geloven in de kracht van kinderen en de kracht van de opvang in een uitgebalanceerde, kleinschalige gezinssituatie. Een thuis met een onvoorwaardelijk welkom, veel gezelligheid, aandacht, liefde, stabiliteit, duidelijkheid, humor in combinatie met goede therapieën werkt voor kinderen die een ‘beladen’ start van hun leven hebben gehad. Wij focussen op mogelijkheden, oplossingen. Leven in een stabiele onvoorwaardelijke gezinssituatie is op zichzelf al helend.

 

Daarnaast gaan we hier altijd op zoek naar het ‘pure kind’ wat het was voordat alle ‘beladen’ ervaringen op hun pad kwamen. Onze ijkpunten zijn het herstellen van het ‘basisvertrouwen’ en waar mogelijk, de contacten met de ouders en verdere familie herstellen of verbeteren. Het krijgen van vertrouwen in zichzelf, in anderen en in bredere zin, het leven is de essentie.

 

Wij hebben gezien dat de kleinschalige opvang van de gezinssituatie werkt. Zo goed zelfs dat onze pleegkinderen, die al zoveel hebben meegemaakt, weer onbezorgd kind kunnen zijn. Elke goede dag is er één. Samenbouwen we aan de toekomst en proberen het verleden een plek te geven.