Onze werkwijze

Als ze merken dat ze mogen blijven 'No Matter What' kunnen ze weer kind zijn.

Wij vangen de kinderen hier fulltime op en nemen ze volledig op in ons gezin en bij onze familie. Wij werken samen met therapeuten en zorgprofessionals die we, inspelend op de huidige ontwikkeling van de kinderen, kunnen inzetten waar nodig. Wij focussen op mogelijkheden, oplossingen en geloven in de veerkracht van kinderen en de kracht van een stabiel, liefdevol gezin. Wij bieden de kinderen een zo normaal mogelijke jeugd waarin we ze alle mogelijkheden, liefde en aandacht geven die ze nodig hebben.

 

We kiezen met zorg de scholen uit en houden nauw contact met school om de kinderen ook daarin zo goed mogelijk te begeleiden. Zo hebben we voor mekaar kunnen krijgen dat Melanie van het speciale onderwijs af kon en nu met plezier op de reguliere basisschool zit hier in het dorp. Verder zien we dat het goed is wanneer je op zoek gaat naar het pure kind, wat het was voor alle ‘beladen ervaringen’ begonnen. Het is belangrijk om kinderen het vertrouwen te geven dat dit kind er ook nog steeds is. Het gedrag van een pleegkind komt vaak niet overeen met hoe het kind eigenlijk is. Hoe heftiger het gedrag hoe groter vaak de schreeuw om hulp.

onze werkwijze

Het basis vertrouwen en het uiteindelijk krijgen van vertrouwen in zichzelf, ons, familie en in bredere zin het leven is de essentie van wat we hier doen. Wij weten dat wij, wat er in het verleden gebeurd is, nooit meer kunnen wegnemen. Ook kunnen we de extreem ontwrichte familiesituaties soms niet helemaal herstellen. Wel kunnen we een steentje bijdragen en bouwen aan positieve herinneringen, ervaringen en ze een thuis geven. Ook helpen we de kinderen om het verleden plekje te kunnen geven.

 

Je merkt dat als ze, ondanks het soms moeilijke gedrag, mogen blijven ‘No Matter What’, dat ze weer kind kunnen zijn en hechting weer een kans krijgt.